หน้าหลัก สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง การสั่งซื้อสินค้า/จัดส่ง การชำระเงิน พบปะพูดคุย สงสัย ติดต่อเรา
RF2HAND.COM
   หน้าหลัก
   POWER SUPPLY GALLERY
   DUMMY LOAD 5K
   การป้องกันPA
   สินค้าเด่นขายดี
   บทความรู้ นานาสาระ
   แหล่งความรู้-เพื่อนบ้าน
   รูปภาพการทดลองต่างๆ
   ค้นคว้าวิจัย
   ความคิดแปลกๆ
   วงจรอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องส่ง
   จุดต่อสายของ Supply รุ่นต่างๆ
   Datasheet
   กิจกรรมเพื่อสังคม
   ศัพท์ภาษาฝรั่งทีจำเป็นในงานวิทยุ
   เรื่อง-รูปขำๆ-สวยๆ
   สูตรคำนวนทางความถี่
   MY FM STATION
   MY TEAM ant
   MY LAB
   MY FARM

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้  ด้วยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา โดยให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะทำโครงการดังกล่าวเสนอ หลักการและรายละเอียดต่างๆมา ทางเราจะพิจารณาสนับสนุน วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องส่ง ให้ตามความเหมาะสม โดยควรมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  1 เป็นสถานศึกษา หรือหน่วยงานเพื่อสาธารณะ

  2 ออกอากาศเพื่อการศึกษา หรือชุมชนนั้นๆ ถ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3 เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเพื่อการพาณิชย์ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดำเนินการพอสมควร

ภาพกิจกรรมการมอบเครื่องส่งเพื่อการศึกษา และพุทธศาสนา (รออัพเดทภาพ)

 

 

 

 

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

 

Copyright and Disclaimer ©2010-2011, RF2Hand.com , All rights reserved .

จำนวนผู้เข้าชม

Start date:24 Aug 2011

ไอเน็กวัน ระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป